سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 92/9/17 | 7:59 عصر | نویسنده : fateme

تجربه

نام مستعاری ست ک بر خطاهای خود میگذاریم
تاریخ : یکشنبه 92/9/10 | 10:55 عصر | نویسنده : fateme

من اگر عاشقانه مینویسم

ن عاشقم و ن شکست خورده.

فقط مینویسم ک عشق یاد قلبم بماند...

در این دل کندن ها، عادت ها و هوس ها...

فقط تمرین آدم بودن میکنم...

همبن
تاریخ : شنبه 92/9/9 | 8:45 عصر | نویسنده : fateme

مارا از کودک ب حدایی ها عادت دادند

همان جایی ک روی تخته سیاه نوشتند خوب ها، بدها
تاریخ : شنبه 92/9/9 | 8:43 عصر | نویسنده : fateme

تنهایی

این وازه را بلندترین شاخه ی درخت خوب میفهمد
تاریخ : شنبه 92/9/9 | 8:43 عصر | نویسنده : fateme

خدایا لج نکن

قبول کن حق با شیطان بود.

آدمیانت قابل پرسش نیستن
تاریخ : شنبه 92/9/9 | 8:39 عصر | نویسنده : fateme

آهای سرنوشت

اسکار سهم توست

سال هاست ک مرا فیلم کرده ای.
تاریخ : شنبه 92/9/9 | 8:30 عصر | نویسنده : fateme

من مردادی ام

مجموعه ای از تضاد ها

سرکش غمگینی ک هیچکس از راز غم درونش خبر ندارد!

مغرور مهربانی ک برعکس رفتار های مغرورانه اش دل پر مهرو نرمی دارد

مگر با کسی ک غرورش را بشکند

از نظر او، این گناه نابخشودنی است

دوست دارم این تضاد را... ک بیشترین جذابیت متولد "مرداد" در همین تضاد هاس


  • سیب خیال
  • شیمی
  • پاپو مارکت
  • کوچه قشقایی