سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 93/2/28 | 10:45 عصر | نویسنده : fateme

امروز ی دوست پسر پیدا کردم.

گفتم شاید مال کسی باشه.

انداختم صندوق صدقات!!

البته مقاومت میکرد نمیرفت... ب زور انداختمش اون تو...

 

بععععله. من همچین دختر خوبی هستم دیگه دست خودم ک نیس.

 

و دیگر هیچ
تاریخ : شنبه 93/2/20 | 6:8 عصر | نویسنده : fateme

فهمیدم

ک خیلی وقتا  گناه نکردن

نتیجه ی فراهم نبودن موقعیت است

تَوهُم "تقوا" برم نداره
تاریخ : یکشنبه 93/2/7 | 8:21 عصر | نویسنده : fateme

عطر های گرون قیمت و بیخیال...

آدم باید بوی اعتماد بده.
تاریخ : پنج شنبه 93/2/4 | 1:34 صبح | نویسنده : fateme

تا حالا دقت کردین

مادرامون چادرشونو با دندون نگه میدارند؟؟

ینی اینکه حجابشونو ب راحتی بدست نیاوردن

کلی خون پاش ریخته شده. ک با چنگ و دندون نگهش میدارن.

 
تاریخ : پنج شنبه 93/2/4 | 1:28 صبح | نویسنده : fateme

من آدم خاصی نیسم.

مخاطب خاص ام ندارم

فقط ی حس خاص دارم

صبورم و عجول و بیخیال. سنگینمو مغرور

بخاطر کسی ام خودمو تغییر نمیدم...

کلا اینحوالی توقف ممنوع


  • سیب خیال
  • شیمی
  • پاپو مارکت
  • کوچه قشقایی