سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 94/3/24 | 1:0 عصر | نویسنده : fateme

دست بسـته بــه شـهر آوردنـد صـدو هفتاد و پـنج ماهـی را...

ماهی و دست بسته... زیـر خاک!  من نمیفهمم این سیـاهـی را...

جای ماهی کجاست؟ در دریـا

پس چـرا زیـر خاک بودنـد؟!

ماهی و خاک ! قصه تلخی است کاش در آب هـا رهـا بودنـد
  • سیب خیال
  • شیمی
  • پاپو مارکت
  • کوچه قشقایی